ช่วงปัจจุบันได้มีงานวิจัยทางคุณลักษณะของเห็ดหลินจือแดง พบว่าเห็ดหลินจือแดงมีสารประกอบหลายอย่างที่มีคุณลักษณะทางยา เป็นต้นว่า สาร  Ganoderic & Lucidic Acid (Polysaecharideof Pentose)  สารชนิดนี้เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่ของน้ำตาลแพนโตส  มีรสขม  เป็นสารที่มีอยู่ในเห็ดหลินจือ  พร้อมด้วยเห็ดทั่วไป  มีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารอินเตอร์เฟรอน  ซึ่งสารชนิดนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันการเข้าทำลายเนื้อร้าย  หรือทัดทานความเติบโตของเนื้องอกยางชนิดได้  รวมทั้งโรคเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่

เนื่องมาจากสาร Ganoderic & Lucidic Acid เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ร่างกายนำเอาไปใช้ลำบาก แต่สารแดสคอร์บิก  แอซิด  หรือไม่ก็วิตามินซี จะช่วยลดขนาดของสาร  Ganoderic & Lucidic Acid  ลงทำเอาร่างกายดูดเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครั้นแล้วในการรับประทานนิยมใส่วิตามินซีเข้าไปในผลรวม 100  มิลลิกรัม ต่อ เห็ด 5 – 10 กรัม

คุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีเสน่ห์ในเห็ดหลินจือ  ลงความว่า สรรพคุณในแง่การรักษาร่างกายกับทางยาแค่นั้นเพราะตัวของเห็ดเองมีรูปพรรณสัณฐานกระด้างแบบเนื้อไม้  ไร้กลิ่น  บางพวกยังมีรสขม  หวานหรือเปรี้ยว  หรือว่าคงจะไร้รส  คนจีนนับเป็นชาติเริ่มแรกที่รู้จักวิธีใช้เห็ดหลินจือเป็นยาอายุวัฒนะ ดูแลพร้อมด้วยรักษาโรคภัยมากมายต่างๆ ในเห็ดหลินจือยังพบสารเจอมาเนียม ซึ่งเป็นสารที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่ในโสมราคาแพง  เป็นสารที่ช่วยบำรุงร่างกาย  ทำให้ระบบสายเลือดหมุนเวียนได้สะดวก พร้อมทั้งเป็นเหตุให้เม็ดเลือดแดงซึมซับเอากาซออกซิเจนอย่างมีความสามารถ  ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยให้หายจากการอ่อนล้าได้เร็ว บำรุงประสาท ไม่เครียดง่าย  เป็นยาอายุวัฒนะ  ปริมาณของสารมาเนียในเห็ดหลินจือจะมีสารเจอมาเนียอยู่ระหว่าง 800 – 2,000 ส่วนในล้านมียิ่งกว่าในโสมหลายเท่าเช่นกัน