ลักษณะทั่วไปของการประกอบกิจการธุรกิจรถเช่า จำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ

  1. การให้เช่ารถเพื่อที่จะการทำงานทำการ เป็นการให้เช่าที่ทำได้สัญญาเช่า เพราะผู้ซื้อจะชำระค่าเช่าและรับผิดชอบในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เอง ส่วนผู้ให้เช่ารับผิดชอบในค่าบำรุงบำบัดรักษา ค่าสัญญาประกันภัย ตลอดจนค่าครองชีพอื่นๆ พร้อมทั้งครั้งสิ้นสุดสัญญาเช่าซื้อแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อสามารถนำทรัพย์สินดังที่กล่าวมาแล้วออกให้ผู้อื่นเช่าได้อีก
  2. การให้เช่ารถเป็นการชั่วคราวระยะสั้น ประสบความสำเร็จให้เช่าที่ให้สิทธิผู้ใช้คัดเลือกที่จะใช้บริการเป็นรายวัน รายอาทิตย์ หรือไม่ก็รายเดือน เพราะว่ามีรถยนต์ให้เลือกเฟ้นใช้งานหลายประเภททั้งรถนั่งเฉพาะบุคคล รถตู้และรถปิคอัพที่มีให้คัดหลายรุ่นหลายขนาด พร้อมให้บริการคนขับหรือว่าเลือกขับเองก็ได้พร้อมด้วย สมัยปัจจุบันมีผู้ประกอบการค้ารถเช่าประเมิน 180 ราย จำนวนมากจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ให้บริการเช่ารถชั่วครู่ชั่วยามเป็นรายวัน รายสัปดาห์ พร้อมกับรายเดือน ขณะผู้ประกอบการค้ารายใหญ่จะให้เช่าซื้อเพื่อให้การดูแล

Chiangmaicarrent เป็นอีกบริการหนึ่งที่ผู้ให้บริการ รถเช่าเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพให้บริการอย่างเป็นกันเอง