อุปกรณ์แยกเหรียญที่วางขายโดยส่วนใหญ่จะมีราคาอยู่ที่ 40,000-50,000 บาท แต่บางครั้งทางบริษัทอาจจะมีการจัดโปรโมชันเพื่อส่งเสริมการขาย ด้วยการนำมาลดราคาอย่างเช่น ยี่ห้อ Cauley ที่ราคาขายปกติจะอยู่ที่ 45,500บาท แต่มีการจัดโปรโมชันลดครึ่งราคา ทำให้ เครื่องนับเหรียญ มีราคาที่ถูกลง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อลูกค้าเพราะสามารถซื้อได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง โดยเฉพาะธนาคาร ห้างสรรพสินค้า หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ที่มักจะซื้อมากกว่าครั้งละ1 เครื่อง

การใช้งาน เครื่องนับเหรียญ ในการทุ่นแรง ถือว่าช่วยให้การทำงานเสร็จเร็วยิ่งขึ้น ลูกค้าที่รอจะไม่ต้องรู้สึกอารมณ์เสีย เมื่อต้องนำเงินไปฝากธนาคารแล้วทางธนาคารมีการขอตรวจนับซ้ำ ก็สามารถนำเหรียญที่ได้มาใส่ลงไปในเครื่องรอเพียงไม่นานก็จะทราบทันที หรือในห้างสรรพสินค้าที่หลังจากปิดยอดประจำวัน พนักงานจะไม่ต้องเสียเวลามานั่งคัดแยกเหรียญและนับเหรียญแบบผิดๆ ถูกๆ ให้เสียเวลา ใช้ เครื่องนับเหรียญ เพียงเครื่องเดียวก็สามารถทราบจำนวนเงินที่ชัดเจนได้แล้ว ไม่ต้องนับหลายครั้งจนเกิดความสับสน ที่สำคัญในปัจจุบันสินค้าถูกผลิตมาให้มีความแม่นยำและเสถียรมากขึ้น ดังนั้นเมื่อต้องตรวจนับจำนวนเหรียญที่ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็สามรารถทำได้ง่าย และเชื่อถือได้ 100 เปอร์เซ็นต์

การรับประกันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยส่วนมากอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับเหรียญนั้นทางบริษัทจะรับประกันเป็นเวลา 1 ปี และหลังจากนั้น ก็จะสามารถนำมาซ่อมกับทางบริษัทได้ โดยอาจจะมีส่วนลดหรือบริการพิเศษให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อ หากไม่มีการรับประกันหรือการบริการลักษณะนี้ อาจจะทำให้ได้สินค้าที่ไม่น่าพอใจได้