เครื่องพิมพ์วันที่ (Coding Machine) มีมากมายรูปแบบตามลักษณะการใช้งานที่ผิดแผกกัน โดยเครื่องพิมพ์วันที่สามารถ พิมพ์ตัวเลข ข้อความลงบนตัวบรรจุภัณฑ์ของของซื้อของขายได้มากมาย เช่น พิมพ์วันที่, พิมพ์ราคา, พิมพ์วันหมดอายุ, พิมพ์นัมเบอร์ Lot ของสินค้า, พิมพ์น้ำหนัก โดยสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 – 3 บรรทัด

ปัจจุบันเทคโนโลยีการทำเครื่องพิมพ์วันที่  ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะ ในสายอุตสาหกรรมการผลิต มีเหตุจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระบุข้อมูลสำคัญไว้บนตัวสินค้า อย่างของของซื้อของขายเองก็ผลิตจากสิ่งของหลายหลากชนิด พื้นผิวจึงแตกต่างกันไป เช่น ผลผลิตจากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นต้น

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบมือโยก

เครื่องพิมพ์วันที่รูปแบบมือโยกใช้เพราะด้วยพิมพ์วันที่ผลิต, หมดอายุ, บาร์โค้ด, Lot Number, ความหนักเบา, ราคา ลงบนฟิล์มพลาสติก กระดาษ ลาเบล หรือวัตถุเนื้อนุ่ม ฯลฯ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ สไตล์กึ่งอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์วันที่รูปแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้ด้วยว่าพิมพ์วันที่ผลิต, หมดเวลาลงบนลาเบล พื้นผิวที่เป็นกระดาษ, พลาสติก, สลากหรือซองจุสินค้าที่ทำมาจากเครื่องมือผิวเรียบ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ สไตล์ติดตั้งบนเครื่องบรรจุ

เครื่องพิมพ์วันที่ใช้ตั้งร่วมกับเครื่องบรรจุหรือเครื่องห่อแนวตั้งอัตโนมัติ เช่นเครื่องบรรจุเม็ดเล็ก เครื่องบรรจุผง เครื่องบรรจุของเหลว หรือเครื่องบรรจุแนวตั้งแบบอื่นๆ ก็ได้

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ รูปแบบสายพานต่อเนื่อง

เป็นระบบการพิมพ์ที่มีศักยภาพ และคุณลักษณะโครงใหม่ เพื่อการพัฒนาตลาดการพิมพ์แบบเดิม บริษัทที่ต้องการเอื้ออำนวยภาพลักษณ์ และเพิ่มผลเงินกำไรให้กับบริษัท